חייגו אלינו: 050-8668070

טל' משרד: 04-8643926 פקס: 04-8645801

עדכון מס’ 5

רשות המסים פרסמה את הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 1/2018 שעיקריה עדכון מדרגות מס רכישה ותקרת הפטור ממס שבח.

עם כניסת שנת המס החדשה (2018) בוצעו בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מיסוי מקרקעין עדכוני סכומים במדרגות מס רכישה לדירה יחידה ולדירה שאינה יחידה. כמו כן, עודכנו תקרת הפטור ממס שבח, וכן רצפת ותקרת הפטור בגין זכויות בניה.

להלן מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה החל מיום 16.1.18 ועד 15.1.19:

1. על חלק השווי שעד 1,664,520 שקלים חדשים – לא ישולם מס;
2. על חלק השווי העולה על 1,664,520 שקלים חדשים ועד 1,974,335 שקלים חדשים – 3.5%;
3. על חלק השווי העולה על 1,974,335 שקלים חדשים ועד 5,093,535 שקלים חדשים – 5%.
4. על חלק השווי העולה על 5,093,535 שקלים חדשים ועד 16,978,450 שקלים חדשים – 8%.
5. על חלק השווי העולה על 16,978,450 שקלים חדשים– 10%.

להלן מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת “דירה נוספת” (שאינה יחידה):

1. על חלק השווי שעד 5,095,570 שקלים חדשים – 8%;
2. על חלק השווי העולה על 5,095,570 שקלים חדשים – 10%;

כמו כן, עודכנה תקרת פטור ממס שבח מסכום 4,443,000 ₪ לסך 4,455,000 ₪.

להוראת ביצוע 1-2018 – לחץ כאן