חייגו אלינו: 050-8668070

טל' משרד: 04-8643926 פקס: 04-8645801

עדכון מס’ 3

פורסמה הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 1/2017 שעיקריה עדכון מדרגות מס רכישה ותקרת הפטור ממס שבח.
עם כניסת שנת המס 2017 בוצעו בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מיסוי מקרקעין עדכוני סכומים במדרגות מס רכישה לדירה יחידה ולדירה שאינה יחידה. כמו כן, עודכנו תקרת הפטור ממס שבח, וכן רצפת ותקרת הפטור בגין זכויות בניה.
להלן מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה החל מיום 16.1.17 ועד 15.1.18:

1. על חלק השווי שעד 1,623,320 שקלים חדשים – לא ישולם מס;
2. על חלק השווי העולה על 1,623,320 שקלים חדשים ועד 1,925,460 שקלים חדשים – 3.5%;
3. על חלק השווי העולה על 1,925,460 שקלים חדשים ועד 4,967,445 שקלים חדשים – 5%.
4. על חלק השווי העולה על 4,967,445 שקלים חדשים ועד 16,558,150 שקלים חדשים – 8%.
5. על חלק השווי העולה על 16,558,150 שקלים חדשים– 10%.

להלן מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת “דירה נוספת” (שאינה יחידה):

1. על חלק השווי שעד 4,967,445 שקלים חדשים – 8%;
2. על חלק השווי העולה על 4,967,445 שקלים חדשים – 10%;

להוראת ביצוע 1-2017-מדרגות מס רכישה – לחץ כאן