חייגו אלינו: 050-8668070

טל' משרד: 04-8643926 פקס: 04-8645801

עדכון מס’ 1

פורסמה הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 1/2016 – עדכון מדרגות מס רכישה ותקרת הפטור ממס שבח.

עם כניסת שנת המס 2016 בוצעו בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מיסוי מקרקעין עדכוני סכומים במדרגות מס רכישה לדירה יחידה ולדירה שאינה יחידה. כמו כן, עודכנו תקרת הפטור ממס שבח, וכן רצפת ותקרת הפטור בגין זכויות בניה.

להלן מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה החל מיום 16.1.16 ועד 15.1.17:

1. על חלק השווי שעד 1,600,175 שקלים חדשים – לא ישולם מס;
2. על חלק השווי העולה על 1,600,175 שקלים חדשים ועד 1,898,005 שקלים חדשים – 3.5%;
3. על חלק השווי העולה על 1,898,005 שקלים חדשים ועד 4,896,615 שקלים חדשים – 5%.
4. על חלק השווי העולה על 4,896,615 שקלים חדשים ועד 16,322,055 שקלים חדשים – 8%.
5. על חלק השווי העולה על 16,322,055 שקלים חדשים– 10%.

להוראת ביצוע 1-2016-מדרגות מס רכישה – לחץ כאן