ייפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך- "לך תדע- לך תחתום!"

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי אשר נועד לאפשר לאדם לבצע תכנון מוקדם של עתידו בשלב בו הוא עודנו בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות חשובות בענייניו השונים ולבצע פעולות בקשר אליהם, וזאת באמצעות מינוי אנשים מהימנים עליו כמיופי כוחו אשר יפעלו בשמו ועבורו בתחומים שונים הנוגעים לחייו. המסמך מהווה חלופה ראויה ובעלת יתרונות רבים על פני ההליך הקיים של מינוי אפוטרופוס.

להבדיל ממוסד הירושה והצוואה, ייפוי כוח מסוג זה נועד להסדיר את ענייניו של אדם בשלב שבו הוא עודנו בחיים, אך איננו בעל כשירות משפטית מסיבה כזו או אחרת.
ייפוי כוח זה יכול להיחתם אך ורק בפני עו"ד אשר עבר הכשרה מתאימה ע"י האפוטרופוס הכללי בשיתוף עם לשכת עוה"ד בישראל. עו"ד מתן נחמיאס הוא בעל תעודת הסמכה כדין לעריכת ייפוי כוח מתמשך ומטפל בכך באופן שוטף.

במה שונה מנגנון ייפוי כח מתמשך ממוסד האפוטרופוסות ומה יתרונותיו ביחס למוסד זה?

להבדיל ממוסד האפוטרופסות, מדובר בהסדר משפטי המבוסס על בחירה אישית של הממנה ועל מערכות יחסים משפחתיות או חברתיות של קרבה ואמון – הממנה בוחר בן משפחה, אדם אחר הקרוב אליו או איש מקצוע המהימנים עליו ואשר הוא סומך עליהם לשמש כמיופי כוחו. בנסיבות אלה המחוקק סבר, שכאשר הממנה בחר ליפות את כוחו של אדם מוכר לו, אין צורך בהתערבות של המדינה ביחסים ביניהם באמצעות מנגנון פיקוח שוטף כפי שחל על אפוטרופוסים. בנוסף, באמצעות ייפוי כוח מתמשך נמנע הצורך בהגשת בקשה לבית המשפט ולעתים אף עשוי למנוע סכסוכים משפטיים משפחתיים בעניין האפוטרופסות.

להבדיל ממוסד האפוטרופסות, מדובר בהסדר משפטי המבוסס על בחירה אישית של הממנה ועל מערכות יחסים משפחתיות או חברתיות של קרבה ואמון – הממנה בוחר בן משפחה, אדם אחר הקרוב אליו או איש מקצוע המהימנים עליו ואשר הוא סומך עליהם לשמש כמיופי כוחו. בנסיבות אלה המחוקק סבר, שכאשר הממנה בחר ליפות את כוחו של אדם מוכר לו, אין צורך בהתערבות של המדינה ביחסים ביניהם באמצעות מנגנון פיקוח שוטף כפי שחל על אפוטרופוסים. בנוסף, באמצעות ייפוי כוח מתמשך נמנע הצורך בהגשת בקשה לבית המשפט ולעתים אף עשוי למנוע סכסוכים משפטיים משפחתיים בעניין האפוטרופסות.

מה החידוש בכך?

עד לתיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות באפריל אשתקד, כאשר אדם העניק ייפוי כוח לבצע פעולות בשמו, ותוך מתן הוראות למקרים בהם יאבד את יכולתו, מסוגלותו וכשירותו, הרי שבהגיע שעת המבחן, כשאותו אדם נכנס למצב בו לא היה מסוגל עוד לפעול באותם עניינים, ולו לזמן מוגבל, פג תוקפו של ייפוי הכוח, ולנוכח הוראות חוק השליחות, שליחותו של מיופה הכוח הייתה מסתיימת ומתבטלת, וזאת גם כאשר היה מדובר בייפוי כוח כללי נוטריוני.
מנגנון ייפוי הכוח המתמשך המעוגן בתיקון לחוק קם מתוך חתירה להגנה וכיבוד רצונו של הפרט והאוטונומיה שלו עד כמה שרק ניתן, במקום שלילתם באמצעות מינוי אפוטרופוס. מנגנון ייפויי הכוח המתמשך מהווה חידוש המאפשר אפוא לאדם לקיים את רצונו ואת ההוראות שקבע בייפוי הכוח המתמשך גם כאשר יאבד מיכולתו וכשירותו לטפל בענייניו השונים.
הזכות לחופש הביטוי שהוכרה כזכות חוקתית מתנגשת לעתים קרובות מול הזכות לשמו הטוב של אדם, והחוק והפסיקה עוסקים רבות בעריכת האיזונים הראויים בין זכויות אלה במסגרת הליכים משפטיים בתחום זה של המשפט.

כתבו לי במה אוכל לייעץ לכם או לצורך תיאום פגישה: