דיני מקרקעין ועסקאות

מקרקעין – חוזי מכר ורכישה של זכויות במקרקעין-

ליווי וטיפול משפטי בעסקאות מכר זכויות בנכסי מקרקעין, ובכלל זה הסכמי מכר דירות מגורים, הסכמי קומבינציה והתחדשות עירונית, הן מצד היזם והן מצד בעלי דירות או רוכשי דירות, לרבות היבטי מיסוי מקרקעין.

מקרקעין- חוזי שכירות

ליווי שוכרים ומשכירים (בעלי הנכסים בד"כ) בהתקשרות בהסכמי שכירות, לרבות הבטחת זכויות הצדדים במסגרת ניסוח תניות החוזה.

מקרקעין-ליטיגציה בערכאות משפטיות

משרד עו"ד נחמיאס עוסק גם בייצוג וטיפול משפטי בפני ערכאות שונות בסכסוכי שכנים ומחלוקות בבתים משותפים, סכסוכים ומחלוקות בין שוכרי ומשכירי נכסים, תביעות פינוי וכיוצ"ב.

כתבו לי במה אוכל לייעץ לכם או לצורך לתיאום פגישה: