שקופית קודמת
שקופית הבאה

חדשות

פורסמה הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 1/2020 שעיקריה עדכון מדרגות מס רכישה ותקרת הפטור ממס שבח.

עם כניסת שנת המס 2020 בוצעו בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מיסוי מקרקעין עדכוני סכומים במדרגות מס רכישה לדירה יחידה ולדירה שאינה יחידה. כמו כן, עודכנו תקרת הפטור ממס שבח, וכן רצפת ותקרת הפטור בגין זכויות בניה.

להלן מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה החל מיום 16.1.2020 ועד 15.1.2021:

בהתאם להוראות סעיפים 9(ג1ג)(3) לחוק רוכש של דירת מגורים יחידה (בהתאם להגדרות בחוק) החל מיום 16.1.2020 ועד ליום 15.1.2021 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

  1. על חלק השווי שעד 1,744,505 ש"ח – לא ישולם מס
  2. על חלק השווי העולה על 1,744,505 ש"ח ועד 2,069,205 ש"ח – 3.5%
  3. על חלק השווי העולה על 2,069,205 ש"ח ועד 5,338,290 ש"ח – 5%
  4. על חלק השווי העולה על 5,338,290 ש"ח ועד 17,794,305 ש"ח – 8%
  5. על חלק השווי העולה על 17,794,305 ש"ח – 10%

להלן מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה):

בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ה) לחוק רוכש של דירת מגורים (שאינה דירת מגורים יחידה) מיום 16.1.2020 ועד ליום 31.12.2020 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

  1. על חלק השווי שעד 5,340,425 ₪ – 8%
  2. על חלק השווי העולה על 5,340,425 ₪ – 10%

להלן קישור להורדת הוראת הביצוע בנוסחה המלא:

כתבו לי במה אוכל לייעץ לכם או לצורך תיאום פגישה: